Xử lý nguyên liệu bị loại

Xử lý nguyên liệu bị loại, tái chế và trả về trong gia công thực phẩm chức năng chuẩn GMP

Trong quá trình gia công thực phẩm chức năng, việc trả lại nguyên liệu không đạt yêu cầu, nguyên liệu tái chế là điều không thể tránh khỏi. Cách xử lý các nguyên liệu thô này cũng được quy định trong Tiêu chuẩn GMP. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ chủ đề xử lý […]