Tuyệt chiêu đặt tên thực phẩm chức năng hấp dẫn người dùng và đúng quy định của pháp luật

Tuyệt chiêu đặt tên thực phẩm chức năng hấp dẫn người dùng và đúng quy định của pháp luật

Đặt tên cho chất bổ sung là bước đầu tiên quan trọng và là chìa khóa để tiếp thị sản phẩm. Tuy nhiên, vì là sản phẩm đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người nên ngoài yếu tố thú vị, hấp dẫn thì việc tuân thủ pháp luật là điều doanh […]