Tiêu chuẩn GMP là gì? Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận GMP thực phẩm chức năng

Tiêu chuẩn GMP là gì? Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận GMP thực phẩm chức năng

Đạt tiêu chuẩn GMP là điều kiện tiên quyết của mỗi nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, được cấp phép và phân phối rộng rãi ra thị trường. Vậy, tiêu chuẩn GMP là gì? Điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận GMP […]