Tân di chữa viêm xoang

Tân di chữa viêm xoang

1. Những điều bắt buộc biết về tân di 1.1. Nguồn gốc, tên gọi Tân di là búp hoa của cây Mộc Lan, có tên công nghệ là Magnolia liliflora Desr. Loài cây này không mang ở Việt Nam và chính yếu là ở Trung Quốc. 1.2. Theo Y học cổ truyền Tân di vị […]