Tại sao người hay tắm đêm thường có nguy cơ cao bị đột quỵ?

Tại sao người hay tắm đêm thường có nguy cơ cao bị đột quỵ?

1. Tại sao tắm đêm dễ bị đột quỵ?  Trên thực tế, tắm đêm không hẳn là căn nguyên gây đột quỵ mà là một yếu tố tương tác quá trình phát bệnh. Các chuyên gia cho rằng, nguyên do đột quỵ sau lúc tắm đêm cốt yếu là do bệnh nhân đã bị sẵn […]