Tại sao nên gia công thực phẩm chức năng dưới dạng viên nén

Tại sao nên gia công tpcn dưới dạng viên nén

Thị trường thực phẩm chức năng vốn cực kỳ rộng rãi các dạng bào chế, trong đấy phân cái ra hai dạng chính là dạng lỏng và dạng rắn. Ở dạng lỏng, cốt yếu gồm dung dịch, hỗn dịch, siro… Còn kể đến thực phẩm chức năng dưới dạng rắn không thể không nói đến […]