Sản xuất dược phẩm từ dược liệu chất lượng tại Việt Nam

Sản xuất dược phẩm từ dược liệu chất lượng tại Việt Nam

Chưa bao giờ dược phẩm Việt Nam lại nhiều như hiện nay. Bên cạnh các sản phẩm ngoại, còn với những sản phẩm nội hiệu quả các. Tân dược, đông y, cổ truyền,… đang góp phần làm đa dạng thêm thị trường dược phẩm Việt Nam. Trong đó, sản xuất dược phẩm từ dược liệu […]