Quy định về nội dung nhãn thực phẩm chức năng quốc gia sản xuất

Các quy định về nội dung nhãn thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Để một sản phẩm thực phẩm chức năng được cấp phép lưu hành và lưu hành trên thị trường, một yếu tố cần phải đạt được đó là nội dung nhãn mác phải phù hợp với quy định. Vậy quy định về nội dung nhãn thực phẩm chức năng trong nước sản xuất như thế […]