Quy định nổi bật về thành phần thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP

Các loại nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP

Nguyên liệu là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, trong sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, chất lượng nguyên liệu là một trong những yếu tố phải được kiểm soát chặt chẽ. Để bạn hiểu rõ hơn về thành phần sản xuất thực […]