Phương pháp chẩn đoán bệnh trầm cảm chính xác

Phương pháp chẩn đoán bệnh trầm cảm chính xác

1. Làm thế nào để nhận diện bạn bị trầm cảm hay không? Trầm cảm là bệnh rối loạn cảm xúc gây ra các biểu lộ đau buồn và suy giảm hứng thú sở hữu các công việc hay hoạt động đã từng thích. Bệnh với thể xuất hiện ở rộng rãi mức độ khác […]