Phòng đảm bảo chất lượng trong nhà máy sản xuất gia công thực phẩm chức năng GMP

Phòng đảm bảo chất lượng trong nhà máy sản xuất gia công thực phẩm chức năng GMP

Vai trò của đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất, gia công thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, chất lượng của nó phải được đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Đây là điều bắt […]