Những điều cần biết về viêm dạ dày cấp

Những điều cần biết về viêm dạ dày cấp

1. Tổng quan về viêm bao tử cấp  Viêm bao tử cấp là bệnh lý chiếm tỷ lệ cực kỳ cao trên thế giới. Ước tính với khoảng 1,5 tỷ người mắc bệnh này mỗi  năm. Ở Hoa Kỳ, hàng năm có khoảng 1,8 – 2,1 triệu người đi khám bệnh vì  viêm dạ  dày, […]