Ngăn ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Ngăn ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Đại cương về ung thư cổ tử cung Ung thư cổ tử cung là gì? Ung thư cổ tử cung (UTCTC) khởi thủy từ những tế bào lót cổ tử cung: các tế bào vảy ở cổ tử cung ngoại trừ đưa  đến  carcinôm  tế  bào  vảy  – chiếm 80% – 90% các trường hợp […]