Kiểm soát nhiễm chéo trong sản xuất gia công thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP

Kiểm soát nhiễm chéo trong sản xuất gia công thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP

Việc nhiễm chéo trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, phòng ngừa lây nhiễm chéo là một trong những tiêu chuẩn trong thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng GMP. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu […]