Giới thiệu dây chuyền sản xuất viên sủi

Giới thiệu dây chuyền sản xuất viên sủi

Viên sủi là dạng viên nén tan nhanh và hoàn toàn khi phản ứng tạo ra CO2 trong dung dịch (thường là nước), tạo thành hỗn hợp để uống. Trong một thời gian ngắn, dung dịch được đưa đến dạ dày và sau đó đến ruột non, nơi hầu hết các thành phần được hấp […]