Điều trị bệnh trầm cảm: Nguyên tắc và phương pháp

Điều trị bệnh trầm cảm: Nguyên tắc và phương pháp

1. Những ai dễ mắc bệnh trầm cảm?  Từ khi sinh ra tới khi nhận diện được thế giới xung quanh, con người sẽ hình thành bắt buộc cảm xúc, tâm lý của riêng mình và chịu ảnh hưởng to bởi môi trường xã hội xung quanh. Do vậy, trầm cảm với thể xuất hiện […]