Dịch vụ sản xuất thực phẩm chức năng tại nhà máy dược phẩm Trang Ly

Dịch vụ sản xuất thực phẩm chức năng tại nhà máy dược phẩm Trang Ly

Các điểm nổi bật trong sản xuất thực phẩm chức năng tại nhà máy Trang Ly Pharma    Nhà máy dược phẩm Trang Ly Pharma đã chính thức được cấp giấy chứng nhận GMP (Thực hành sản xuất tốt). Nhà máy Trang Ly Pharma đạt điều kiện để gia công thực phẩm chức năng theo đúng […]