Dịch vụ đăng ký hồ sơ thực phẩm chức năng – 5 điều cần biết

Dịch vụ đăng ký hồ sơ thực phẩm chức năng – 5 điều cần biết

Vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người nên thực phẩm chức năng được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả các sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường đều có giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng. Chính vì vậy, có rất nhiều công ty cung cấp […]