Chóng mặt và những điều cần biết

Chóng mặt và những điều cần biết

Định nghĩa chóng mặt Chóng mặt là triệu chứng của rối loạn thăng bằng, do một số duyên cớ gây nên. Thuật ngữ chóng mặt bao hàm một phạm vi siêu rộng, từ cảm giác váng đầu nhẹ cho tới tình trạng chóng mặt nặng. Chóng mặt được định nghĩa là 1 ảo giác về […]