Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tăng huyết áp ra sao?

Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tăng huyết áp thì ra sao?

Nguyên tắc  Ăn nhạt hơn bình thường: người to buộc phải ăn <6 g muối mỗi ngày (1500mg Na+ mỗi ngày). Cân đề cập việc ăn uống thêm gia vị và nước chấm (1 thìa nước mắm 5ml đựng khoảng 1g muối, 1,5g gia vị chứa 1g muối). Bột ngọt hiện tại được khuyến cáo […]

Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tăng huyết áp ra sao?

Nguyên tắc  Ăn nhạt hơn bình thường: người to buộc phải ăn <6 g muối mỗi ngày (1500mg Na+ mỗi ngày). Cân đề cập việc ăn uống thêm gia vị và nước chấm (1 thìa nước mắm 5ml đựng khoảng 1g muối, 1,5g gia vị chứa 1g muối). Bột ngọt hiện tại được khuyến cáo […]