Cách phòng tránh bệnh viêm giác mạc

Cách phòng tránh bệnh viêm giác mạc

1. Viêm giác mạc lây không? Nguyên nhân cốt yếu của viêm giác mạc là do thương tích hoặc nhiễm trùng… Viêm giác mạc do nhiễm trùng với căn nguyên chính yếu là do virus, nấm, ký sinh trùng và vi khuẩn. Còn viêm giác mạc do thương tích thường gặp phải trong những trường […]