Các giai đoạn của bệnh trầm cảm

Các giai đoạn của bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm được chia thành bốn công đoạn từ nhẹ đến nặng gồm: Trầm cảm cấp độ 1, trầm cảm cấp độ 2, trầm cảm cấp độ 3, trầm cảm cấp độ 4. Trầm cảm cấp độ một – giai đoạn nhẹ Người bệnh ở giai đoạn này thường ít được lưu ý và […]