Bệnh tay chân miệng có nguy hiểm không?

Bệnh tay chân miệng có nguy hiểm không?

1. Bệnh thuộc tay chân miệng hiểm nguy không? Tay chân miệng là 1 trong số mười bệnh lây nhiễm có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu Việt Nam. Đa số bệnh nhân ở độ một có thể tự khỏi. Tuy nhiên, đa dạng bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng nặng, […]