Bài tập thoát vị đĩa đệm cho hiệu quả cao

Bài tập thoát vị đĩa đệm cho hiệu quả cao

1. Bài tập thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ Các đốt sống cổ là vị trí xoay chuyển thường xuyên, đặc trưng là đốt sống cổ 3 – 7 với nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm cao. Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ thường sẽ gây đau nhức ở cổ,  đau lan […]