3 tháng đầu

BỎ TÚI  NHỮNG ĐIỀU BÀ BẦU NÊN TRÁNH TRONG 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ

Trong suốt 9 tháng mang nặng, 3 tháng đầu được xem là giai đoạn “nhạy cảm” nhất, do thai nhi còn quá nhỏ và mẹ bầu cũng chưa quen với những biến đổi của cơ thể. Để thai nhi phát triển tốt nhất, bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu? Cùng nhau liệt […]