Quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn GMP thực phẩm chức năng

Kiểm tra chất lượng là khâu không thể thiếu trong quy trình sản xuất, là yếu tố cần thiết của nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm chức năng được chứng nhận GMP. 

Nguyên tắc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP

Để đạt được tiêu chuẩn GMP, nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng cần có hệ thống kiểm soát chất lượng. Điều đó đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất trong điều kiện và quy trình phù hợp, giúp nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn, phát hiện các vấn đề trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng từ đó có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, giúp sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu.

Các hoạt động của quá trình kiểm soát chất lượng không chỉ trong phạm vi phòng thí nghiệm mà còn bao gồm tất cả các quyết định liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Chỉ khi nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đạt yêu cầu thì quá trình sản xuất mới được tiến hành các công đoạn tiếp theo.

Các quy định chung trong quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP

Quy trình kiểm soát chất lượng phải tuân thủ những điều sau:

Kiểm soát chất lượng bao gồm việc lấy mẫu, xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng chung, các quá trình thử nghiệm, tổ chức, nộp đơn và phê duyệt.

Vị trí của phòng kiểm tra chất lượng phải thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng.

– Có thể sử dụng dịch vụ của các phòng thí nghiệm bên ngoài (đủ điều kiện) trong trường hợp phòng thí nghiệm nội bộ không thể thực hiện bất kỳ chỉ tiêu phân tích đặc biệt nào.

– Phải đánh giá tất cả các yếu tố liên quan đến chất lượng của thành phẩm (như đặc điểm, tính chất của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, điều kiện sản xuất, quy trình …)

– Người lấy mẫu trong khu vực sản xuất phải là người kiểm tra chất lượng và tuân theo quy trình lấy mẫu quy định.

– Nhân viên kiểm tra chất lượng phải có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo bài bản, có kiến ​​thức chuyên sâu về sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm tiêu chuẩn.

– Bộ phận kiểm soát chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng cơ bản, các thủ tục kiểm soát và lưu trữ hồ sơ.

Đối với thành phẩm, bộ phận kiểm tra chất lượng vẫn phải thực hiện giám sát thường xuyên theo một quy trình phù hợp. Điều này giúp phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào về chất lượng của sản phẩm khi nó đã được phân phối ra thị trường và từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.

Quy định về quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP đối với thực phẩm chức năng

Các quy tắc chính của quy trình trong kiểm soát chất lượng là:

Với quy trình lấy mẫu

Việc lấy mẫu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về:

– Lấy mẫu của nhân viên có trình độ

– Phương pháp lấy mẫu

– Dụng cụ lấy mẫu

– Số lượng mẫu cần lấy

– Chia mẫu theo yêu cầu.

– Gói và hộp đựng mẫu

– Điều kiện bảo quản mẫu;

– Vệ sinh và bảo quản thiết bị lấy mẫu.

– Bảo quản mẫu sau khi thử nghiệm.

– Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của toàn bộ quá trình lấy mẫu.

– Mẫu thử, mẫu đối chứng lấy từ lô nào thì phải đại diện cho toàn bộ lô đó.

– Quy định về nhãn bao bì, nhãn bao bì.

Với quá trình thử nghiệm

Các phương pháp thử nghiệm được thực hiện phải được quốc tế chấp nhận và chấp thuận.

– Quy trình kiểm tra phải được lập thành văn bản đầy đủ để đảm bảo rằng các quy trình đó tương thích với nhau khi kiểm tra xác nhận. Tất cả các tính toán trong quá trình chứng minh pháp lý đã được kiểm tra và xác minh cẩn thận.

– Hồ sơ phải lưu giữ đầy đủ thông tin: tên, loại nguyên liệu hoặc sản phẩm, số lô, tên nhà sản xuất, nhà cung cấp, viện dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, thử nghiệm, thời gian, người giám định, kết luận của thử nghiệm và các dữ liệu gốc khác.

Với quy trình kiểm soát độ ổn định của sản phẩm.

Sau khi đưa ra thị trường, sản phẩm vẫn cần ổn định để kịp thời xử lý trong trường hợp có vấn đề về chất lượng.

Việc kiểm soát độ ổn định của sản phẩm phải được thực hiện cho đến khi sản phẩm hết hạn sử dụng. Điều này giúp xác định xem sản phẩm có còn đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không trong điều kiện bảo quản ghi trên nhãn trong khi sản phẩm vẫn còn hạn sử dụng.

Các thủ tục kiểm soát độ ổn định cần được lập kế hoạch rõ ràng và được lập thành văn bản đầy đủ khi cần thiết.