Phòng đảm bảo chất lượng trong nhà máy sản xuất gia công thực phẩm chức năng GMP

Vai trò của đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất, gia công thực phẩm chức năng.

Thực phẩm chức năng là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, chất lượng của nó phải được đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Đây là điều bắt buộc đối với bất kỳ nhà máy nào đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt (GMP) đối với thực phẩm chức năng.

Nó không chỉ xác minh chất lượng của sản phẩm, mà bộ phận đảm bảo chất lượng còn giám sát, kiểm tra và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hoạt động đảm bảo chất lượng còn giúp quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ, phát hiện và khắc phục ngay những vấn đề phát sinh để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của bộ phận đảm bảo chất lượng sẽ được mô tả ngay sau đây.

Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận đảm bảo chất lượng

Chức năng:

Vai trò của bộ phận đảm bảo chất lượng là thiết lập và duy trì một hệ thống chất lượng toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất và lưu trữ.

Sứ mệnh:

Các chức năng của bộ phận đảm bảo chất lượng là:

– Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng SOP (quy trình vận hành tiêu chuẩn) để đảm bảo rằng tất cả các quy trình đều được viết thành văn bản, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát để đảm bảo sản xuất, cung cấp và sử dụng đúng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu đóng gói.

– Giám sát việc kiểm tra, đảm bảo rằng tất cả các kiểm soát cần thiết đã được thực hiện đối với nguyên liệu, sản phẩm trung gian, sản phẩm chờ đóng gói và các khâu kiểm tra trong quá trình sản xuất.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá quá trình và thiết bị để đánh giá chất lượng sản phẩm, nhằm thể hiện tính nhất quán của quy trình và đảm bảo cải tiến.

– Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định hiện hành về dược, quy chế công ty và an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan định kỳ kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng. Kết hợp giữa kiểm tra nội bộ và kiểm tra GP (5 tiêu chuẩn thực hành tốt quy trình chức năng đảm bảo chất lượng thực phẩm) theo đúng quy định. Tham gia công tác kiểm tra an toàn lao động tại tất cả các đơn vị của công ty.

– Cùng các đồng chí lãnh đạo xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cán bộ nghiệp vụ, hướng dẫn học viên thực hành khi cần thiết.

– Chủ trì việc chỉnh sửa, bổ sung, soạn thảo các bản tin và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm liên quan đến BSGĐ và các vấn đề chuyên môn.

– Tham gia đánh giá nhà cung cấp. Bạn có quyền chấp nhận hoặc không sử dụng vật liệu, bao bì. Ghi nhãn trạng thái chấp nhận hoặc từ chối của vật liệu đến.

– Cùng với các bộ phận khác xem xét và đề xuất xử lý hàng kém chất lượng. Giải quyết các khiếu nại về chất lượng sản phẩm và đóng góp ý kiến ​​cho việc lập kế hoạch và tổ chức các sản phẩm bị hạn chế.

– Báo cáo công tác an toàn, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng theo ký kết và theo yêu cầu đột xuất.

– Hệ thống hồ sơ và tài liệu chất lượng.

Cơ cấu tổ chức của bộ phận đảm bảo chất lượng

Bộ phận Đảm bảo Chất lượng thông thường sẽ có cơ cấu tổ chức như sau:

– Ông chủ là bộ phận đảm bảo chất lượng.

– Phụ trách các phân xưởng: Phân xưởng sản xuất thực phẩm chức năng viên nang cứng, viên nén (bao phim, bao đường), bột, hạt hoặc nước, siro …

– Nhân viên kiểm tra chất lượng

Yêu cầu và nhiệm vụ của người quản lý đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng là bộ não, là trung tâm của bộ phận đảm bảo chất lượng. Do đó, trưởng bộ phận cần:

– Đạt yêu cầu: Là dược sĩ đại học có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng (trên 5 năm kinh nghiệm).

– Nhiệm vụ:

  • Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về việc tổ chức các hoạt động của các nhân viên trong phòng.
  • Vận hành bộ phận đảm bảo chất lượng, tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng.
  • Phụ trách công tác đối ngoại của sở.
  • Chịu trách nhiệm phê duyệt và kiểm tra các quy trình sản xuất, quy trình làm sạch và SOP (quy trình vận hành tiêu chuẩn) liên quan đến chất lượng. Tổ chức phát triển các SOP QA. Đảm bảo rằng các quy trình được xem xét định kỳ.
  • Xây dựng kế hoạch đánh giá cơ sở và tổ chức các hoạt động xác nhận.
  • Tham gia chỉ đạo triển khai, bảo trì và cải tiến hệ thống GP.
  • Tham gia ban an toàn lao động công ty, tham gia ban quản lý, hủy sản phẩm lỗi, trả hàng.
  • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế, GPMB của đơn vị.
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ, công nhân viên nhà máy.
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động tự kiểm tra.

Có thể thấy rằng bộ phận đảm bảo chất lượng rất quan trọng trong việc giúp kiểm tra và đảm bảo chất lượng của sản phẩm.