Hồ sơ, thủ tục công bố thực phẩm chức năng được sản xuất trong nước – Thông tin chi tiết

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe trước khi được phân phối rộng rãi ra thị trường phải có giấy công bố thực phẩm chức năng. Các trường hợp tự ý phân phối sản phẩm khi chưa được cấp giấy công bố sẽ bị xử phạt và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Công ty cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Những bước công bố thực phẩm chức năng cần thiết là gì đây?

Biên lai đăng ký quảng cáo sản phẩm là gì?

Thực phẩm chức năng là sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ các chức năng của cơ thể con người, giúp duy trì, cải thiện và nâng cao các chức năng của cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tật.

Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo sản phẩm là giấy tờ hợp pháp để cho sản phẩm thực phẩm chức năng lưu thông ở trên thị trường. Các sản phẩm thực phẩm chức năng sẽ không được phân phối hợp pháp nếu không có giấy chứng nhận này và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quảng cáo sản phẩm, thực phẩm chức năng phải có đủ các điều kiện theo quy định, chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục đăng ký tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ đăng ký công bố TPCN trong nước sản xuất

Một bộ tài liệu hoàn chỉnh phải là:

– Bản công bố sản phẩm quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục I Nghị định 15/2018 / NĐ-CP

– Kết quả kiểm nghiệm ATTP của sản phẩm (trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) theo quy định.

– Bằng chứng khoa học xác nhận công dụng của sản phẩm hoặc của các thành phần tạo nên công dụng được quảng cáo.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP thực phẩm chức năng (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng như sau:- Nộp hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận đăng ký quảng cáo sản phẩm. Theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP).

– Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cần sửa đổi, bổ sung, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi cơ quan đăng ký. Nội dung văn bản có đầy đủ nội dung: lý do yêu cầu sửa đổi và cơ sở pháp lý cho yêu cầu đó. Và việc yêu cầu các mod và add-on đó chỉ được thực hiện một lần. Sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn chỉnh, chỉnh sửa, cơ quan tiếp nhận sẽ thẩm định và có văn bản trả lời trong thời hạn 07 ngày. Nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 90 ngày (kể từ ngày bổ sung hồ sơ) thì hồ sơ không còn giá trị.

– Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên và sản phẩm của doanh nghiệp đã tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử và trong cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.