Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của khách hàng thông qua website: Trangly.vn nhằm mục đích: –  Thực hiện việc giao dịch và thanh toán. –  Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua sản […]