Cam kết chất lượng dịch vụ

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

1. Cam kết chất lượng sản phẩm – 100{8a7f73146e1903556e54f5a04eb4a0241fb067d1247f8f5ff918427e7203ebc0} các sản phẩm đảm bảo chất lượng, không có bất kỳ thành phần độc hại nào khác. Thành phần, hàm lượng các hoạt chất và hạn dùng của sản phẩm đúng như đã công bố. – Lựa chọn các thành phần có tác dụng hỗ trợ, […]