Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Giải thưởng uy tín nhất của ngành thực phẩm chức năng, được cấp phép của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ.